Dla klientów którzy nie wymagają wdrożenia systemów poczty elektronicznej i pracy grupowej w modelu on-premise lecz preferują zalety rozwiązań typu cloud realizujemy wdrożenia oraz administracje rozwiązań na platformie Microsoft 365.

Szczególnie polecamy rozwiązania w programie CSP w którym klient posiada nie tylko pełną swobodę decyzji co do ilości i rodzaju potrzebnych mu usług z rodziny Microsoft 365 ale przede wszystkim pełną swobodę na jak długo ich potrzebuje. Brak terminowych zobowiązań w tym programie i ponoszenie kosztów tylko za faktycznie potrzebne i używane usługi oraz potrzebną w danym momencie liczbę użytkowników radykalnie poprawia koszty użytkowania systemów informatycznych w przedsiębiorstwie lub organizacji.

Zdecydowanie rekomendujemy naszym klientom integrowanie usług chmurowych ze strukturami katalogu Active Directory on-premise co znacznie upraszcza wdrożenie lub utrzymanie przyjętych w przedsiębiorstwie lub organizacji polityk bezpieczeństwa, zapewnia spójność a co za tym idzie ograniczenie kosztów administracji systemem informatycznym oraz upraszcza dostęp do wszystkich usług systemowych przez użytkowników.

Ważnym elementem naszej oferty w zakresie wdrożeń produktów Microsoft 365 jest doradztwo w zakresie doboru optymalnych planów i zakresu usług, planowanie i realizacja lub archiwizacji danych z dotychczasowych systemów, realizacja nietypowych scenariuszy oraz dokumentacja procesu wdrożenia / migracji i systemu docelowego.

Przykładowe realizacje:

  1. Wdrożenie i administracja rozwiązania poczty elektronicznej Exchange Online na platformie Microsoft 365 dla 360 użytkowników. Wdrożenie obejmowało migrację użytkowników i danych z systemów pocztowych IBM Domino i Mail Enable oraz integrację z usługą katalogową Active Directory z zastosowaniem ADFS.
  2. Wdrożenie i wsparcie rozwiązania pracy grupowej (Exchange, Teams, Sharepoint, elementy pakietu Office) na platformie Microsoft 365 dla 200 użytkowników.
  3. Wdrożenie i wsparcie rozwiązania pracy grupowej (Exchange, Teams, Sharepoint, elementy pakietu Office) na platformie Microsoft 365 dla 150 użytkowników.
  4. Wdrożenie i administracja rozwiązania poczty elektronicznej Exchange Online na platformie Microsoft 365 dla 20 użytkowników. Wdrożenie obejmowało migrację użytkowników i danych z systemu poczty w modelu hostingu (IMAP/POP) oraz integrację z usługą katalogową Active Directory.
  5. Wdrożenie i administracja rozwiązania poczty elektronicznej Exchange Online na platformie Microsoft 365 dla 15 użytkowników. Wdrożenie obejmowało migrację użytkowników i danych z systemu poczty w modelu hostingu (IMAP/POP) oraz integrację z usługą katalogową Active Directory.
  6. Wdrożenie i administracja rozwiązania poczty elektronicznej Exchange Online na platformie Microsoft 365 dla10 użytkowników. Wdrożenie obejmowało migrację użytkowników i danych z systemu poczty w modelu hostingu (IMAP/POP) oraz integrację z usługą katalogową Active Directory.
  7. Wdrożenie i administracja rozwiązania poczty elektronicznej Exchange Online  i pracy grupowej Microsoft Teams na platformie Microsoft Office 365 dla 15 użytkowników. Wdrożenie obejmowało integrację z usługą katalogową Active Directory. Rozwiązanie hybrydowe z pocztą elektroniczną Microsoft Exchange w modelu hostingowym.

Skontaktuj się z nami

rozpocznij współpracę z PN standard

Zadzwoń: (+48) 22 20 72 215

lub