IBM Domino / IBM Notes

PN standard zajmuje się wdrażaniem oraz administracją systemami poczty elektronicznej i pracy grupowej IBM Domino/Notes od 1996 roku.

Przykładowe realizacje:

  1. IBM Domino/Notes dla 400 użytkowników, 10 serwerów Domino, wdrożone rozwiązania DAOS i Traveler. Wszystkie zadania poczynając od zaprojektowania, wdrożenia, aktualizacji i utrzymywania systemu zostały i są nadal realizowane przez naszą firmę z zastosowaniem kompetencji naszych pracowników.
  2. Kompleksowa rozbudowa systemu Lotus Domino/Notes (instalacja, konfiguracja, utrzymanie). Zrealizowaliśmy powiększenie systemu z 40 serwerów w 10 krajach (Europa) do 80 serwerów w 20 krajach (Europa, Azja, Afryka).
  3. Wdrożenie, aktualizacja, podział, utrzymanie systemu IBM Domino dla ponad 200 użytkowników 5 serwerów Domino, złożona struktura aplikacji operacyjnych na platformie Domino/Notes.
  4. Wdrożenie i administracja środowiska aplikacyjnego Domino składającego się z 2 serwerów Domino Utility świadczących usługi platformy usług webowych.
  5. Wdrożenie i administracja środowiskiem IBM Domino/Notes (2 serwery Domino, ok. 40 użytkowników) jako serwera głównej aplikacji operacyjnej przedsiębiorstwa. Obsługa instalacji klienckiej IBM Notes na serwerach terminali.
  6. Wdrożenie i administracja IBM Domino/Notes dla 20 użytkowników, wytworzenie aplikacji operacyjnych, wdrożone rozwiązania Traveler, Sametime Limited.
  7. Operacje migracji systemów Domino z wersji 8.x do 9.x oraz 9.x do 10.x w systemach od 20 do 400 użytkowników, stosujących m.in. technologie: Traveler, Sametime, DAOS, Verse on Premise, IBM mail support for Microsoft Outlook, Vault.

Wdrożenia IBM Domino/Notes obejmują także wdrożenie i administrację rozwiązań zabezpieczających takich jak antyspam/antymalware na platformie Sophos, systemów tworzenia kopii zapasowych na platformie Veritas Backup Exec/Veeam, systemów bezpiecznego dostępu w oparciu o rozwiązania Cisco VPN, oraz silnej autoryzacji RSA security. Wdrożenia są realizowane zarówno na serwerach fizycznych jak i w środowiskach zwirtualizowanych.

Skontaktuj się z nami

rozpocznij współpracę z PN standard

Zadzwoń: (+48) 22 20 72 215

lub