Praca

Aktualne oferty pracy znajdziesz w serwisie pracuj.pl

Poszukujemy pracowników otwartych na nowe rozwiązania i technologie, szukających nowych wyzwań, charakteryzujących się aktywnym podejściem do rozwoju swoich kompetencji, gotowych do wykorzystania możliwości i szans jakie stwarza pracodawca, nastawionych na pracę zespołową zarówno w zakresie wspierania innych członków zespołu jak i korzystanie z ich wiedzy i doświadczenia.

Oferujemy

 • elastyczne modele współpracy: stacjonarne, hybrydowe, zdalne
 • mentoring ze strony doświadczonych pracowników
 • uczestnictwo w inspirujących projektach w wielu branżach i obszarach technologii
 • zasoby laboratoryjne – sprzęt, oprogramowanie, infrastruktura
 • zasoby CBT, szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, ścieżki certyfikacji, konferencje, zawody branżowe
 • możliwość zdobycia doświadczenia i praktycznych kompetencji
 • praca w dynamicznie rozwijającej się Grupie firm wysokich technologii w Polsce
 • lokalizacje Warszawa, Gliwice, Gdynia.

Z jakimi technologiami pracujemy

Windows Server, Active Directory, Microsoft 365 , Microsoft SQL, Azure, VMware, Veeam, Palo Alto, Cisco, Dell Server and Storage, HCL Domino/Notes i wiele innych

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy i naszej Grupy stale poszukujemy personelu w następujących obszarach

Zarządzanie Systemami i Infrastrukturą IT

Zakres zadań:

 • administracja infrastrukturą serwerową (instalacja, konfiguracja, monitorowanie)
 • realizacja projektów wdrożeniowych
 • dbanie o właściwy poziom bezpieczeństwa systemów
 • automatyzacja zadań

Kompetencje z obszarów:

 • administracji rolami systemów Windows Server (Active Directory, Group Policy, WSUS, RDP, PKI, File & Print Services)
 • praktycznego stosowania języków skryptowych (np. PowerShell)
 • konfiguracji i zarządzania złożonymi systemami kopii zapasowych (Veeam)
 • dobrych praktyk związanych z bezpieczeństwem systemów
 • rozwiązań serwerowych/pamięci masowych (Dell)
 • platform wirtualizacji (VMWare)
 • chmur prywatnych i publicznych
 • zagadnień sieciowych(firewalle, przełaczniki)

Administracja i Optymalizacja Baz Danych i Aplikacji

Zakres zadań:

 • administracja bazami danych
 • administracja oprogramowaniem klasy ERP
 • optymalizacja baz danych i raportów
 • migracje oprogramowania
 • wysoka dostępność baz danych i aplikacji

Kompetencje z obszarów:

 • administracji baz danych na platformach komercyjnych i otwartych
 • administracji oprogramowania klasy ERP w obszarach: Produkcja, Księgowość, WMS, Mobilna Sprzedaż, B2B, BI (BI Point), Sprzedaż, Zamówienia
 • procesów biznesowych w obszarze ERP
 • T-SQL w zakresie budowania zaawansowanych filtrów, raportów i triggerów,
 • narzędzi raportowych w zakresie modyfikacji i optymalizacji zestawień i raportów
 • integracji systemów ERP z innymi elementami systemów IT

Cyberbezpieczeństwo (Blue Team)

Zakres zadań:

 • monitorowanie bezpieczeństwa systemów i sieci
 • korelacja i analiza zdarzeń bezpieczeństwa
 • detekcja anomalii
 • wykrywanie i reagowanie na wykryte podatności
 • obsługa incydentów bezpieczeństwa
 • współpraca w zakresie podwyższania standardów bezpieczeństwa

Kompetencje z obszarów:

 • Network, IT Security, Pentesting
 • sieci TCP/IP i protokołów sieciowych
 • struktury ramowej MITRE ATT&CK®
 • VA, IDS/IPS, NAC, EDR, DLP, Forensic IT
 • PaloAlto NGFW, Cisco ASA
 • administracji Windows/Linux w obszarach bezpieczeństwa
 • zarządzania zbiorami logów
 • języków skryptowych bash / python / powershell
 • zabezpieczania systemów/sieci
 • analizy pakietów (np. TCPDump, Whireshark)
 • analizy reguł (np. firewall sieciowy, aplikacyjny)