Kompleksowe zarządzanie IT

Zarządzanie Usługami IT + Dostarczanie kompetencji + Zarządzanie zgodnością

Dostarczanie kompetencji

Dostarczanie kompetencji

Klientom posiadającym własne zespoły informatyczne zapewniamy wsparcie merytoryczne m.in. w zakresie implementacji dużych zmian w systemach, wdrażania dobrych praktyk, analizy i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa.

Więcej
Zarządzanie Usługami IT

Zarządzanie Usługami IT

Klientom oczekującym kompleksowego podejścia do zarządzania systemem informatycznym dostarczamy usługi w modelu operacyjnym Managed IT Services, na bazie katalogu usług ze zdefiniowanym poziomem ich świadczenia (SLA) w sposób proaktywny.

Więcej
Zarządzanie zgodnością

Zarządzanie zgodnością

Klientom, których działalność wiąże się z wymogami w zakresie spełnienia przez system informatyczny lub całą organizację wymogów formalnych, takich jak m.in. normy ISO, szczególne wymogi ochrony danych osobowych, ochronę informacji niejawnych, rekomendacje KNF czy wymogi AEO.

Więcej
Zespół ekspertów
Zespół ekspertów

Zatrudniamy zespół specjalistów, których kompetencje zostały potwierdzone w programach certyfikacyjnych największych dostawców produktów i rozwiązań w branży IT.

Prestiżowe certyfikaty
Prestiżowe certyfikaty

Certyfikujemy nasz sposób działania zgodnie z normami ISO 20000 i 27001, oraz utrzymujemy relacje z czołowymi dostawcami rozwiązań IT poprzez certyfikowane programy partnerskie.

Bogate doświadczenie
Bogate doświadczenie

Posiadamy ponad 25 lat doświadczenia w zakresie projektowania, budowy, utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

Polityka jakości
Polityka jakości

Dążymy do ciągłego doskonalenia. Wdrożony System Zarządzania Jakością zapewnia ramy dla pomiaru i poprawy naszych wyników.