Kontakt

Centrala / Warszawa

ul. Leszno 14
01-192 Warszawa

Tel.: (+48) 22 20 72 215
Fax: (+48) 22 20 72 869

Pobierz plik pomocy zdalnej

Dział obsługi klienta

Tel.: (+48) 22 20 72 202
Fax: (+48) 22 20 72 869

Dział handlowy

Tel.: (+48) 22 20 72 210
Fax: (+48) 22 20 72 869

Zarządzane Usługi IT

Tel.: (+48) 22 20 72 201
Fax: (+48) 22 20 72 869

Zarządzanie Zgodnością

Tel.: (+48) 22 20 72 203
Fax: (+48) 22 20 72 869

Dane rejestrowe

PN standard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Leszno 14
01-192 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
Zarząd:
Paweł Nazarewski - Prezes zarządu
Michał Raszkowski - Wiceprezes zarządu


KRS: 0000811270
REGON: 011810880
NIP: 1180147454

D-U-N-S®: 367362212