Kontakt

Centrala / Warszawa

ul. Leszno 14 (3 piętro)
01-192 Warszawa

Tel.: (+48) 22 20 72 215
Fax: (+48) 22 20 72 869

Pobierz plik pomocy zdalnej

Dział obsługi klienta

Tel.: (+48) 22 20 72 202
Fax: (+48) 22 20 72 869

Dział handlowy

Tel.: (+48) 22 20 72 210
Fax: (+48) 22 20 72 869

Zarządzane Usługi IT

Tel.: (+48) 22 20 72 201
Fax: (+48) 22 20 72 869

Zarządzanie Zgodnością

Tel.: (+48) 22 20 72 214
Fax: (+48) 22 20 72 869

Dane rejestrowe

PN standard P.Nazarewski, M.Raszkowski Spółka Jawna
ul. Leszno 14
01-192 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000082884
REGON: 011810880
NIP: 118-01-47-454

D-U-N-S®: 367362212