Certyfikaty

Najważniejsze certyfikaty, autoryzacje i tytuły przyznane naszej firmie przez czołowych dostawców sprzętu i oprogramowania potwierdzające nasze doświadczenie i kompetencje w zakresie wdrażania, konfiguracji i zarządzania oferowanymi przez nie, najnowocześniejszymi rozwiązaniami informatycznymi.

Certyfikaty i autoryzacje PN Standard

System Zarządzania Usługami IT ISO/EIC 20000-1:2018

System Zarządzania Usługami IT ISO/EIC 20000-1:2018

Uzyskaliśmy certyfikat Nr: ITMS 523010 i działamy w oparciu o System Zarządzania Usługami IT zgodny z wymaganiami ISO/IEC 20000-1:2018 w zakresie: Dostarczanie infrastruktury oraz usług wsparcia dla technologii informatycznych, na miejscu i zdalnie zgodnie z aktualną wersją katalogu usług.

System Zarządzania Usługami IT ISO/IEC 20000-1:2018 wdrożony w naszej firmie posiada akredytacje organizacji APMG (wcześniej itSMF).

Data rejestracji: 05/08/2007
Ważny do: 08/01/2025

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/EIC 27001:2013

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/EIC 27001:2013

Uzyskaliśmy certyfikat Nr: IS 584322 i działamy w oparciu o System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z wymaganiami ISO/IEC 27001:2013 w zakresie: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w zakresie dostarczania infrastruktury oraz usług wsparcia dla technologii informatycznych, na miejscu i zdalnie zgodnie z aktualną wersją katalogu usług oraz zgodnie z Deklaracją Stosowania wyd. 3.0 z dnia 25.09.2014.

Data rejestracji: 25/02/2012
Ważny do: 25/02/2024

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego III stopnia

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego III stopnia

W związku z zakończeniem postępowania bezpieczeństwa przemysłowego wobec przedsiębiorcy PN STANDARD Sp. z o.o. w dniu 31.01.2023 zostały wydane świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego:
• trzeciego stopnia potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE",
• trzeciego stopnia potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „NATO SECRET",
• trzeciego stopnia potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „SECRET UE/EU SECRET"
z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez siebie obiektach oraz we własnych systemach teleinformatycznych

VMware Partner Professional Solution Provider

VMware Partner Professional Solution Provider

Dzięki uczestnictwu w programie partnerskim możemy skutecznie wspomagać naszych klientów w zakresie projektowania, wdrażania i zarządzania rozwiązaniami wirtualizacyjnymi VMware.

Palo Alto Networks Nextwave Partner

Palo Alto Networks Nextwave Partner

Palo Alto Networks Nextwave Partner Program - PN standard posiada status partnera firmy Palo Alto Networks światowego lidera w zakresie rozwiązań bezpieczeństwa sieciowego.

Cisco Select Partner

Cisco Select Partner

Status przyznawany firmom zaangażowanym we współpracę z Cisco Systems lidera technologii sieciowych. Certyfikat jest potwierdzeniem kompetencji naszej firmy w zakresie wdrażania i zarządzania rozwiązaniami technologicznymi firmy Cisco.

Dell PartnerDirect

Dell PartnerDirect

Z sukcesem współpracujemy z firmą Dell na polu dostarczania zaawansowanych rozwiązań serwerowych serii PowerEdge dla systemów wirtualizacji jak również serwerów zadaniowych i oddziałowych. Oferujemy naszym klientom również stacje robocze do zadań inżynierskich serii Precision stacjonarne i mobilne, pełną gamę produktów biznesowych z zakresu PC desktop i notebook oraz urządzeń wielofunkcyjnych i drukujących. Posiadamy status Dell Registered Partner.

HP Partner Program

HP Partner Program

Wieloletnia współpraca z firmą HP umożliwia nam zaoferowanie naszym klientom rozwiązań w zakresie systemów serwerowych, storage, desktop i notebook PC oraz urządzeń druku i przetwarzania obrazu. Jesteśmy uczestnikiem HP Partner Program.

HCL Software Partner

HCL Software Partner

HCL Software to oddział firmy HCL Technologies (HCL), który prowadzi swoją podstawową działalność w zakresie oprogramowania. Opracowuje, wprowadza na rynek, sprzedaje i obsługuje ponad 20 rodzin produktów w obszarach DevSecOps, automatyzacji, rozwiązań cyfrowych, zarządzania danymi, marketingu i handlu oraz komputerów mainframe. HCL Software zajmuje się rozwojem platformy Domino/Notes (dawniej IBM/Lotus).

IBM Bussiness Partner

IBM Bussiness Partner

IBM Bussiness Partner – tytuł potwierdzający kompetencje PN standard w zakresie instalacji, konfiguracji i zarządzania komputerami PC i serwerami firmy IBM oraz oprogramowaniem IBM Domino i Notes.

American Power Conversion – Reliability Provider

American Power Conversion – Reliability Provider

American Power Conversion – Reliability Provider – certyfikat potwierdzający kwalifikacje PN standard w zakresie projektowania, wdrażania, konfigurowania i zarządzania rozwiązaniami z zakresu technologii podtrzymywania zasilania firmy APC – światowego lidera w zakresie produkcji urządzeń typu UPS.

Certyfikaty i autoryzacje naszych pracowników

Certyfikaty

CISA

Certyfikat CISA (Certified Information Systems Auditor / Certyfikowany Audytor Systemów Informacyjnych) jest uznanym w Polsce, Unii Europejskiej, USA i na całym świecie certyfikatem kompetencji zawodowych i etycznych w zakresie audytu systemów informatycznych.

Certyfikaty

CISM

Certyfikat CISM (Certified Information Security Manager) jest ogólnie przyjętym standardem dla osób które projektują, budują i zarządzają programy ochrony informacji w przedsiębiorstwach.

Certyfikaty

PRINCE2® Practitioner

Certyfikat APM Group™ "PRINCE2® Practitioner" jest przeznaczony dla doświadczonych praktyków w zakresie zarządzania projektami w oparciu o metodykę PRINCE2® i stanowi międzynarodowe poświadczenie wiedzy merytorycznej.

Certyfikaty

ITIL® Foundation

Certyfikat "ITIL® Foundation" obejmuje wiedzę z zakresu ITIL® i ITSM, potwierdzając nowoczesne podejście do zarządzania informatyką - zrozumienie modelu usługowego i procesowego zarządzanie organizacją.

Certyfikaty

VMware Certified Professional

Certyfikaty VMware Certified Professional: Data Center Virtualization 2022 potwierdzają kompetencje w zakresie wdrażania, zarządzania i rozwiązywania problemów z infrastrukturą vSphere, z wykorzystaniem najlepszych praktyk w celu zapewnienia wydajnej, elastycznej i bezpiecznej podstawy dla sprawności biznesowej, która może przyspieszyć transformację do chmury obliczeniowej.

Certyfikaty

VMware Certified Associate

Certyfikaty VMware Certified Associate: Data Center Virtualization potwierdzające kwalifikacje w zakresie wdrażania i administracji technologiami wirtualizacyjnymi firmy VMware

Certyfikaty

Microsoft Certified: Azure Database Administrator Associate

Administrator bazy danych Azure wdraża i zarządza aspektami operacyjnymi rozwiązań natywnych dla chmury i hybrydowych platform danych opartych na Microsoft SQL Server i Microsoft Azure Data Services. Administrator bazy danych Azure używa różnych metod i narzędzi do wykonywania codziennych operacji, w tym stosowania wiedzy na temat używania języka T-SQL do celów administracyjnych.

Certyfikaty

Microsoft 365 Certified: Teams Administrator Associate

Administratorzy Microsoft Teams konfigurują, wdrażają i zarządzają obciążeniami Office 365 dla Microsoft Teams, które koncentrują się na wydajnej i efektywnej współpracy i komunikacji w środowisku korporacyjnym.
Administratorzy Microsoft Teams mogą planować, wdrażać i zarządzać Teams: czat, aplikacje, kanały, spotkania, konferencje audio, wydarzenia na żywo i połączenia.

Certyfikaty

MCSA Windows Server 2012

Certyfikat MCSA Windows Server 2012 poświadcza kompetencje w zakresie projektowania, budowy, zarządzania i rozwiązywania problemów w systemach na platformie Microsoft Windows Server.

Certyfikaty

Microsoft Licensing Specialist

Certyfikat Microsoft Licensing Specialist (MLS) potwierdzający kwalifikacje w zakresie programów licencyjnych firmy Microsoft.

Certyfikaty

Cisco CyberOps Associate

Program certyfikacji Cisco Certified CyberOps Associate weryfikuje codzienną wiedzę taktyczną i umiejętności, których potrzebują zespoły Security Operations Center (SOC) do wykrywania zagrożeń cyberbezpieczeństwa i reagowania na nie.

Certyfikaty

CompTia Security Plus

Certyfikat Security+ obejmuje najlepsze praktyki w obszarach związanych z bezpieczeństwem wymagane do oceny stanu bezpieczeństwa środowiska korporacyjnego oraz rekomendowania i wdrażania odpowiednich rozwiązań bezpieczeństwa; monitorowania i zabezpieczania środowisk hybrydowych, w tym chmury, urządzeń mobilnych i IoT; działania ze świadomością obowiązujących przepisów i zasad, w tym zasad zarządzania, ryzyka i zgodności; identyfikowania, analizy i reagowania na zdarzenia i incydenty związane z bezpieczeństwem.

Certyfikaty

RedHat Certified Engineer

Certyfikaty RedHat Certified Engineer (RHCE) oraz RedHat Certified Technician (RHCT) potwierdzające kwalifikacje w zakresie administracji i serwisu systemów opartych o Red Hat Enterprise Linux

Certyfikaty

Checkpoint Certified Security Administrator

Certyfikacja Checkpoint Certified Security Administrator (CCSA) potwierdza kwalifikacje zdającego egzamin w zakresie wdrażania i administracji systemami bezpieczeństwa firmy Checkpoint.

Certyfikaty

Ericsson

Autoryzacja w zakresie konfiguracji i zarządzania systemem telekomunikacyjnym firmy Ericsson w implementacji MD110

Certyfikaty

APC

Certyfikat Specjalisty Rozwiązań Podtrzymywania Zasilania firmy American Power Conversion.