Usługi

W oparciu o wieloletnie doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę, zestawy najlepszych praktyk, oraz działając w zgodzie z normami ISO 20000 i ISO 27001 oferujemy pakiet profesjonalnych usług w obszarze technologii teleinformatycznych.

Zarządzanie Usługami IT

Zarządzanie Usługami IT

Klientom oczekującym kompleksowego podejścia do zarządzania systemem informatycznym dostarczamy usługi w modelu operacyjnym Managed IT Services, na bazie katalogu usług ze zdefiniowanym poziomem ich świadczenia (SLA) w sposób proaktywny.

Więcej
Dostarczanie kompetencji

Dostarczanie kompetencji

Klientom posiadającym własne zespoły informatyczne zapewniamy wsparcie merytoryczne m.in. w zakresie implementacji dużych zmian w systemach, wdrażania dobrych praktyk, analizy i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa.

Więcej
Zarządzanie zgodnością

Zarządzanie zgodnością

Klientom, których działalność wiąże się z wymogami w zakresie spełnienia przez system informatyczny lub całą organizację wymogów formalnych, takich jak m.in. normy ISO, szczególne wymogi ochrony danych osobowych, ochronę informacji niejawnych, rekomendacje KNF czy wymogi AEO.

Więcej