Wdrożenie rozwiązań zapasowych dla sieci WAN/VPN

VPN

Celem projektu było zapewnienie rozwiązań zapasowych dla podstawowej infrastruktury WAN/VPN z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z lokalizacji oraz budżetu. W ramach projektu zweryfikowaliśmy,dostarczyliśmy oraz wdrożyliśmy rozwiązania dla oddziałów terenowych zapewniające automatyczne zastąpienie podstawowego połączenia WAN/VPN przez kanały zapasowe z zastosowaniem technologii ADSL i 3G/HSPA/LTE. Rozwiązanie zapewniło w praktyce ograniczenie strat wynikających z przestojów spowodowanych awarią łączności przy akceptowalnych kosztach wdrożenia i utrzymania rozwiązania.

Skontaktuj się z nami

rozpocznij współpracę z PN standard

Zadzwoń: (+48) 22 20 72 215

lub