Rozproszony system kopii zapasowych z repozytoriami Hardened/Immutable oraz replikacją z zastosowaniem Veeam

Zakres prac

– analiza infrastruktury , gromadzonych danych, zagrożeń
– rozproszona geograficznie centralnie zarządzana infrastruktura wirtualizacji VMware
– wymóg podwyższonej odporności na ataki typu ransomware
– elementy Disaster Recovery/Business Continuity
– projekt systemu systemu kopii zapasowych uwzględniajacego
– repozytoria kopii zapasowych Hardened/Immutable
– replikację krytycznych maszyn wirtualnych
– retencje długoterminową (GFS) / wiele punktów przywracania
– dostarczenie sprzętu i oprogramowania– kompleksowa konfiguracja infrastruktury Veeam obejmująca
– serwer zarządzania/konsole
– serwery proxy
– serwery repozytoriów Hardened/Immutable
– repozytoria Scale-Out (SOBR)
– konfiguracje zadań kopii zapasowych i replikacji
– zapewnienie odporności Veeam na awarie komponentów/utratę infrastruktury kopii zapasowych
– kompleksowe testy
– wykonania kopii zapasowych i replik
– odzyskiwania danych z kopii zapasowych
– całe maszyny wirtualne
– pliki maszyn wirtualnych
– pliki systemów gości
– elementy aplikacyjne systemów gości SQL/Microsoft AD
– uruchamiania maszyn wirtualnych w trybie Instant Recovery bezpośrednio z repozytrium
– przełączania replik i powrotu do maszyn produkcyjnych
– odzyskiwania całej infrastruktury kopii zapasowych Veeam
– dokumentacja


Zastosowane rozwiązania
– Veeam Backup & Replication
– Serwery Dell EMC

Skontaktuj się z nami

rozpocznij współpracę z PN standard

Zadzwoń: (+48) 22 20 72 215

lub