Migracja systemu informatycznego do Windows 2012

Migracja

Wykonaliśmy modernizację infrastruktury sieciowej do poziomu Microsoft Windows 2012 Server.

Modernizacja obejmowała:

 • dokumentacje istniejącego systemu
 • przygotowanie projektu zmian wraz z wymaganiami licencyjnymi
 • dostarczenie niezbędnych licencji w ramach Microsoft Open License Program (OLP)
 • stworzenie na okres migracji wydzielonego środowiska wirtualnego w celu zapewnienia ciągłości działania w czasie migracji serwerów podstawowych
 • wypożyczenie infrastruktury sprzętowej dla wydzielonego środowiska wirtualnego opartej na rozwiązaniach serwerowych Dell wraz z niezgędnym storage pojemnym (SAS) i wysoko wydajnym (SSD) dla zapewnienia utrzymania oczekiwanej wydajności sysetmu. Rozwiazania posiadały wszystkie niezbędne elementy redundancji dla zapewnienia ciągłości działania.
 • migracja systemu do tymczasowego środowiska wirtualnego
 • modernizacja i aktualizacja srodowiska sprzętowego (rozbudowa) i systemowego klienta (aktualizacja/upgrade)
 • migracja systemu do środowiska docelowego
 • rozbudowa środowiska klienta o elementy redundancji / wysokiej dostępności dla zapewnienia ciągłości pracy produkcyjnej systemu
 • dokumentacja powykonawcza

Technologie których dotyczyły prace:

 • Microsoft Windows 2003/2008/2008 R2/2012 Server Standard/Enterprise/Datacenter
 • Microsoft Hyper-V R1/R2/R3 (2008/2008 R2/2012)
 • Microsoft SQL 2005/2008 Server Standard/Enterprise
 • Microsoft Active Directory Services 2003/2008/2012
 • Microsoft Windows System Update Services
 • Microsoft Remote Desktop Services
 • Microsoft Certificate Services

Prace zostały wykonane w oknach serwisowych bez zakłócania normalnej pracy systemu.

Skontaktuj się z nami

rozpocznij współpracę z PN standard

Zadzwoń: (+48) 22 20 72 215

lub