Migracja serwerów Windows 2003/2008R2

Migracja

Projekt obejmował wymianę dotychczasowych serwerów HP z systemem Windows 2003 Server na nowe serwery HP na platformie Windows 2008 R2 Server wraz z migracją i standaryzacją struktury danych i uprawnień. W ramach projektu wdrożono również replikację danych z zastosowaniem DFS. W ramach projektu dostarczyliśmy serwery HP, urządzenia sieciowe Cisco oraz licencje Microsoft.

Skontaktuj się z nami

rozpocznij współpracę z PN standard

Zadzwoń: (+48) 22 20 72 215

lub