Migracja rozbudowanego Datacenter

Migracja

Wykonaliśmy migrację rozbudowanego Datacenter klienta między dwoma miastami.

Usługa obejmowała:

 • wykonanie analizy technicznej, kosztowej i czasowej
 • przeprowadzenie analizy ryzyk dla operacji
 • opracowanie planów awaryjnych dla kazdego z elementów systemu
 • zapewnienie środków transportu własnego – 4 pojazdy (z nadmiarowością) w celu podziału sprzętu pomiędzy wiele środków transportu z zachowaniem zasad redundancji przewożonych systemów
 • zapewnienie ubezpieczenia Cargo w transporcie własnym wraz z załadunkiem i rozładunkiem na pełną wartość przewożonego sprzętu
 • zapewnienie personelu niezbędnego do bezpośredniego wykonania operacji oraz zespołów wsparcia administracyjnego (aplikacje, bazy danych, systemy zaawansowane)
 • przeprowadzenie dodatkowych operacji tworzenia kopii zapasowych (poza standardowym harmonogramem) m.in. dla baz danych Oracle i MS SQL
 • wykonanie kompletnego nowego okablowania nowej lokalizacji Datacenter (sieć LAN i SAN, połaczenia konsoli KVM, zasilanie redunatne plus ATS dla urządzeń z jednym zasilaczem)
 • rekonfiguracje urządzeń sieciowych (LAN, WAN i SAN)
 • przygotowanie i wykonanie szczegółowych scenariuszy testowych dla wszystkich elementów funkcjonalnych systemu
 • zapewnienie środków dla bezpiecznego opakowania przewożonego sprzętu
 • wykonanie dokumentacji operacji oraz aktualizacja dokumentacji systemu po zmianie
 • współpraca z firmami trzecimi zaangażowanymi w operacje (m.in. operatorzy telekomunikacyjni)

Dodatkowe informacje:

Wymogiem klienta było ograniczenie czasu operacji do 48 godzinnego okna serwisowego. Datacenter klienta zostało ponownie uruchomione z pełną sprawnością i wydajnością w ciągu 31h od momentu wyłączenia zgodnie z wypracowanym wcześniej harmonogramem operacji.

Skontaktuj się z nami

rozpocznij współpracę z PN standard

Zadzwoń: (+48) 22 20 72 215

lub