Migracja Exchange 2003 do Exchange 2013

Migracja

Dla naszego klienta wykonaliśmy operacje migracji systemu poczty elektronicznej i pracy grupowej z dotychczasowej platformy Microsoft Exchange 2003 do najnowszej wersji platformy Microsoft Exchange 2013

W ramach realizacji projektu wykonaliśmy:

  • dokumentacje konfiguracji  dotychczasowego systemu
  • analizę wymagań i projekt migracji uwzględniający utrzymanie systemu w ciągłej sprawności w trakcie migracji
  • dostarczenie licencji oprogramowania Microsoft Exchange 2013 oraz Microsoft Windows 2012 (licencje serwerowe i klienckie)
  • konfiguracje kompletnego środowiska tymczasowego
  • migrację przejściową do Microsoft Exchange 2010 ze względu na brak ścieżki bezpośredniej migracji z Exchange 2003 do 2013 z zachowaniem ciągłości pracy
  • migrację klientów do rozwiązania autokonfiguracji
  • migrację docelową do Microsoft Exchange 2013 z podziałem na role CAS (Client Access Server) i MBX (mailbox)
  • konfigurację i zabezpieczenie wszystkich usług serwera Exchange 2013
  • dokumentacje powykonawczą zmodernizowanego systemu poczty elektronicznej i pracy grupowej

Skontaktuj się z nami

rozpocznij współpracę z PN standard

Zadzwoń: (+48) 22 20 72 215

lub