Migracja do platformy Windows 7 / Office 2010

Migracja

Wykonaliśmy migrację 60 komputerów z platformy Windows XP Professional / Office 2003 Professional do platformy Windows 7 Professional / Office 2010 Professional Plus.

W ramach usługi wykonaliśmy:

  • analizę kompatybilności posiadanego przez klienta sprzętu z nową platformą
  • dostawę i instalację niezbędnego do osiągnięcia kompatybilności nowego sprzętu
  • analizę zgodności oprogramowania komercyjnego firm trzecich z nową platformą
  • wdrożenie nowych wersji oprogramowania firm trzecich wymaganych do osiągnięcia zgodności
  • testy zgodności oprogramowania własnego klienta (przygotowanie środowiska testowego) i nadzór nad wykonaniem aktualizacji
  • projekt i harmonogram implementacji
  • migrację 60 komputerów do nowej platformy (minimalizując wpływ na pracę poszczególnych pracowników)
  • raportowanie postępu prac
  • testy poprawności działania systemu według przygotowanych scenariuszy testowych

Migracja została przeprowadzona zgodnie z przyjętym harmonogramem i zakończyła się sukcesem.

Skontaktuj się z nami

rozpocznij współpracę z PN standard

Zadzwoń: (+48) 22 20 72 215

lub