Integracja systemów IT dwóch przedsiębiorstw

Integracja

W związku z połączeniem się dwóch przedsiębiorstw konieczne było opracowanie projektu oraz przeprowadzenie integracji ich systemów informatycznych.W ramach tego projektu wykonaliśmy analizę obydwu systemów informatycznych wraz z kompletną inwentaryzacją zasobów i usług, przygotowaliśmy projekt wraz z harmonogramem prac, wykonaliśmy kompleksowe prace integracyjne, dostarczyliśmy dokumentacje powykonawczą oraz wykonaliśmy audyt dla zapewnienia zgodności z politykami i standardami korporacyjnymi jakie stosują połączone przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się z nami

rozpocznij współpracę z PN standard

Zadzwoń: (+48) 22 20 72 215

lub