Budowa wirtualnej farmy serwerów terminalowych

Serwery terminalowe

Dostarczenie niezbędnych licencji oraz instalacja i wdrożenie farmy serwerów terminalowych opartych na Windows 2008 R2 Remote Desktop Services z zastosowaniem funkcjonalności Connection Broker i Remote Apps. Farma serwerów pracuje w środowisku zwirtualizowanym na platformie VMware Essentials. System jest przewidziany do obsługi do 120 zdalnych użytkowników aplikacji biznesowych.

Skontaktuj się z nami

rozpocznij współpracę z PN standard

Zadzwoń: (+48) 22 20 72 215

lub