Aktualizacja VMware vSphere 5.1 do 5.5

aktualizacja

Aktualizacja środowiska wirtualizacyjnego Vmware vSphere w wersji 5.1 do wersji 5.5

W ramach projeku wykonano:

  • analizę kompatybilności sprzętu z nową wersją hypervisora
  • analizę zgodności maszyn wirtualnych
  • testową migrację na adekwatnym sprzęcie
  • projekt aktualizacji systemu produkcyjnego
  • kopię zapasową produkcyjnego środowiska wirtualnego
  • aktualizacje VMware vCenter 5.1 do vCenter 5.5 z zachowaniem danych i konfiguracji
  • aktualizację systemów operacyjnych hostów z VMware vSphere 5.1 do vSphere 5.5
  • testowanie prawidłowości działania środowiska wirtualizacyjnego po aktualizacji
  • testowanie prawidłowości działania systemu automatycznych kopii bezpieczeństwa
  • aktualizację dokumentacji systemu

Wszystkie prace wykonano w wyznaczonych oknach serwisowych bez wpływu na normalną pracę systemu informatycznego.

Skontaktuj się z nami

rozpocznij współpracę z PN standard

Zadzwoń: (+48) 22 20 72 215

lub