Aktualizacja Microsoft SQL 2005 do 2012

aktualizacja

Wykonaliśmy aktualizację serwera baz danych Microsoft SQL 2005 pracującego na platformie systemu operacyjnego Microsoft Windows 2008 R2 do wersji Microsoft SQL 2012 oraz podniesienia wersji systemu operacyjnego do Microsoft Windows 2012.

W ramach wykonywanych prac wykonano:

  • ocenę kompatybilności i wymagań aplikacji korzystających z serwera bazy danych SQL z nową wersją SQL
  • kopie zapasowe serwera i baz danych
  • przygotowanie dotychczasowych wersji do aktualizacji
  • wykonanie aktualizacji SQL
  • wykonanie aktualizacji systemu operacyjnego
  • testowanie poprawności działania aplikacji korzystających z SQL po aktualizacji
  • testowanie poprawności działania aplikacji korzystających z systemu operacyjnego (klucze HASP)
  • testowanie poprawności działania procedur wykonywania automatycznych kopii bezpieczeństwa
  • aktualizację dokumentacji systemu

Wszystkie prace wykonano w czasie wyznaczonego okna serwisowego bez zakłócania normalnej pracy systemu informatycznego.

Skontaktuj się z nami

rozpocznij współpracę z PN standard

Zadzwoń: (+48) 22 20 72 215

lub