Aktualizacja IBM Domino/Notes 8.5.3 do 9.0

aktualizacja

Wykonaliśmy aktualizację systemu poczty i pracy grupowej IBM Domino/Notes z wersji 8.5.3 do wersji 9.0 Social Edition

W zakresie projektu wykonaliśmy następujące prace:

 • opracowanie dokumentacji zmiany
 • zduplikowanie systemu produkcyjnego IBM Domoni/Notes w wersji 8.5.3 w środowisku wirtualnym w pełnym zakresie włącznie z symulacją wielu lokalizacji dla zweryfikowania zadań routingu i replikacji
 • aktualizację systemu testowego IBM Domino/Notes do wersji 9.0 Social Edition wraz z aktualizacją aplikacji IBM Notes Traveler do wersji 9.0
 • aktualizację systemów operacyjnych serwerów w środowisku testowym z wersji Microsoft Windows 2008 R2 do Microsoft Windows 2012
 • testowanie działania aplikacji oraz routingu poczty, zadań replikacji, agentów systemowych w zaktualizowanym systemie testowym
 • aktualizacja testowego środowiska klienckiego do wersji IBM Notes 9.0 Social Edition, IBM iNotes 9 oraz symulowane urządzenia mobilne (platforma Android) do IBM Notes Traveler 9.0
 • przygotowanie projektu aktualizacji właściwej
 • szkolenie uzytkowników w zakresie korzystania z nowej wersji
 • kopie zapasowych produkcyjnych serwerów oraz baz danych IBM Domino/Notes.
 • aktualizacje systemu produkcyjnego IBM Domino/Notes do wersji 9.0 Social Edition (z IBM iNotes 9.0) wraz z aktualizacją aplikacji IBM Notes Traveler do wersji 9.0
 • aktualizację systemów operacyjnych serwerów systemu produkcyjnego  z wersji Microsoft Windows 2008 R2 do Microsoft Windows 2012
 • aktualizację stacji klienckich z wersji IBM Notes 8.5.3 do wersji 9.0 Social Edition oraz urządzęń mobilnych do klienta IBM Notes Traveler w wersji 9.0
 • testowanie działania aplikacji oraz routingu poczty, zadań replikacji, agentów systemowych w zaktualizowanym systemie produkcyjnym włączając w to urządzenia mobilne (platforma Android)
 • testowanie działania automatycznych kopii zapasowych
 • aktualizacje dokumentacji systemu

Wszystkie prace zostały wykonane w wyznaczonych oknach serwisowych bez wpływu na produkcyjne działanie systemu informatycznego.

Skontaktuj się z nami

rozpocznij współpracę z PN standard

Zadzwoń: (+48) 22 20 72 215

lub