Aktualizacja 16 serwerów do Microsoft Windows 2012

Migracja aktualizacja

Wykonaliśmy operacje aktualizacji systemów operacyjnych 16 serwerów z dotychczasowej platformy Microsoft Windows 2008 R2/Windows 2012 do najnowszej wersji Microsoft Windows 2012 R2 Server

W ramach realizacji projektu wykonaliśmy:

  • dokumentacje konfiguracji  dotychczasowego systemu, zabezpieczenie danych, analizę komaptybilności
  • plan migracji zamknięty w 48h oknie serwisowym (weekend)
  • wykonanie prac wymaganych dla osiągniecia przez aktualizowane systemy zgodności z platformą Windows 2012 R2 Server
  • migrację 16 serwerów Microsoft Windows 2008 R2/Windows 2012 do Microsoft Windows 2012 R2 Server
  • weryfikację działania oraz rekonfigurację usług do pracy w nowym środowisku systemowym
    (m.in. AD, DC, CA, DFS, IIS, WSUS, MS SQL, IBM Domino, IBM Sametime, IBM Traveler, Ipswitch Whastup, ESET RA, LANsweeper)
  • zapewnienie dla wszystkich zaktualizowanych serwerów instalacji najnowszych wersji poprawek bezpieczeństwa i
  • usunięcie plików poprzednich wersji systemów dla optymalizacji użycia pamięci masowej
  • aktualizację dokumentacji zmodernizowanego systemu

Skontaktuj się z nami

rozpocznij współpracę z PN standard

Zadzwoń: (+48) 22 20 72 215

lub