Zarządzanie Usługami IT

Klientom oczekującym kompleksowego podejścia do zarządzania systemem informatycznym dostarczamy usługi w modelu operacyjnym Managed IT Services, na bazie katalogu usług ze zdefiniowanym poziomem ich świadczenia (SLA) w sposób proaktywny.

Zarządzane Usługi IT (Managed IT Services) polegają na zapewnieniu przez naszą firmę stałej obsługi, określonej konkretnymi warunkami czasowymi i wydajnościowymi (SLA) wydzielonych obszarów i usług IT organizacji.

Co zapewniamy?

W ramach zarządzania usługami IT Klienta zapewniamy zarówno realizację działań proaktywnych i reaktywnych.

Działania proaktywne obejmują utrzymanie usług IT m. in. poprzez:

 • zapewnienie ich ciągłości działania
 • zarządzanie ich pojemnoścą i wydajnością, w tym reagowanie w sytuacjach progowych
 • zapewnienie ich bezpieczeństwa, w tym m.in. stosowanie bezpiecznych konfiguracji, monitorowanie podatności, aktualizacje systemów
 • zarządzanie konfiguracją usług IT, w tym utrzymywanie ich aktualnej dokumentacji

Do wykonywanych przez nas działań reaktywnych należą m.in.:

 • usuwanie awarii i rozwiązywanie problemów
 • realizacja wniosków użytkowników
 • udzielanie konsultacji w zakresie IT

Krok dalej – budowanie ładu informatycznego (IT Governance)

Oprócz standardowych usług związanych z utrzymaniem usług IT Klientów, wspomagamy także budowanie ładu informatycznego w organizacjach. Głównym celem jest ciągłe dopasowywanie obszaru IT do potrzeb biznesowych danej organizacji.

W ramach tych działań można wymienić takie jak:

 • Zarządzanie poziomem usług
 • Ciągłe doskonalenie
 • Zarządzanie relacjami z poddostawcami usług IT
 • Zarządzenie ryzykiem
 • Zarządzanie zasobami
 • Zarządzanie budżetem IT

Nasze kompetencje w tym zakresie potwierdza utrzymywana nieprzerwanie od 2007 roku certyfikacja ISO/IEC 20000-1 w zakresie systemu zarządzania usługami IT (certyfikat ITMS 523010).

Korzyści modelu Managed Services

Kontrola kosztów IT

Jasno określone zasady rozliczania za usługę, np. w trybie stałej miesięcznej opłaty lub rozliczeń godzinowych, zapewniają lepszą kontrolę kosztów związanych z IT i efektywniejsze wykorzystanie budżetu.

Zmniejszenie kosztów pracowniczych

Zatrudnianie personelu IT o wymaganych kwalifikacjach i jego szkolenie jest bardzo kosztowne, a pracownicy tymczasowi nie zawsze spełniają stawiane im oczekiwania. Dzięki nam możesz skoncentrować zasoby ludzkie tam, gdzie ich najbardziej potrzebujesz.

Wykwalifikowany, certyfikowany, doświadczony personel

Nasz personel techniczny posiada wysokie kompetencje poparte certyfikatami uznanych firm, jak również duże doświadczenie w realizacji skomplikowanych przedsięwzięć informatycznych.

Zwiększenie wydajności i konkurencyjności

Organizacje, które samodzielnie wykonują wszystkie usługi IT, ponoszą znacznie wyższe nakłady na badania, rozwój i czas wdrożenia, niż w przypadku outsourcingu. Dzięki zaangażowaniu naszej firmy skrócony zostaje czas i całkowity koszt wdrożenia nowych technologii bezpośrednio wpływających na konkurencyjność organizacji.

Szybkie wdrożenia nowych technologii

Dysponujemy zasobami umożliwiającymi natychmiastowe rozpoczęcie nowych projektów. Obsługa tego samego projektu wewnętrznymi siłami organizacji może zająć tygodnie lub miesiące, aby zatrudnić odpowiednich ludzi, przeszkolić ich i zapewnić im wsparcie, którego potrzebują.

Koncentracja na podstawowej działalności

Firmy mają ograniczone zasoby, a każdy menedżer ma ograniczony czas i uwagę. Możemy pomóc Twojej firmie skupić się na podstawowej działalności i nie rozpraszać się zagadnieniami związanymi z działalnością operacyjną IT.

Zmniejszenie ryzyka

Każda inwestycja biznesowa wiąże się z pewnym ryzykiem. Rynki, konkurencja, przepisy, warunki finansowe i technologie zmieniają się bardzo szybko. Znamy obowiązujące standardy, wymagania i regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa informacji dla systemów informatycznych i utrzymujemy nieprzerwanie od 2012 roku certyfikację ISO/IEC 27001. Dlatego możesz mieć pewność, że Twoja firma minimalizuje ryzyko w obszarze technologii informacyjnych.

Usługi klasy enterprise dla małych i średnich firm

Większość małych firm nie może sobie pozwolić na zapewnienie takiego poziomu wewnętrznych usług wsparcia, jakie mają większe firmy. Pomagamy małym firmom działać „na dużą skalę”, dając im dostęp do podobnej technologii i doświadczenia, z którego korzystają duże firmy.

 

Skontaktuj się z nami

rozpocznij współpracę z PN standard

Zadzwoń: (+48) 22 20 72 215

lub

Strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close