Microsoft Active Directory

Realizujemy kompleksowe wdrożenia, migracje, oraz wsparcie i utrzymanie systemów opartych na usługach katalogowych Microsoft Active Directory.

Microsoft Active Directory (AD) to usługa katalogowa, która służy do zarządzania użytkownikami, grupami oraz zasobami w sieci Microsoft Windows. Poniżej przedstawiamy funkcje i zalety stosowania AD.

Funkcje Microsoft Active Directory:

 1. Zarządzanie użytkownikami – AD umożliwia centralne zarządzanie kontami użytkowników, w tym ich uprawnieniami i hasłami.
 2. Zarządzanie grupami – AD umożliwia tworzenie i zarządzanie grupami użytkowników, co ułatwia przypisywanie uprawnień i udostępnianie zasobów.
 3. Zarządzanie zasobami – AD umożliwia centralne zarządzanie zasobami w sieci, takimi jak drukarki, serwery i udziały.
 4. Autoryzacja i uwierzytelnianie – AD umożliwia autoryzację i uwierzytelnianie użytkowników w sieci, co zapewnia bezpieczeństwo i kontrolę dostępu.
 5. Integracja z aplikacjami – AD umożliwia integrację z różnymi aplikacjami i usługami w sieci, co ułatwia zarządzanie nimi.

Zalety stosowania Microsoft Active Directory:

 1. Skalowalność – AD umożliwia łatwe dodawanie i zarządzanie użytkownikami, grupami i zasobami, co ułatwia skalowanie infrastruktury IT.
 2. Bezpieczeństwo – AD zapewnia kontrolę dostępu i autoryzację użytkowników, co zwiększa bezpieczeństwo sieci.
 3. Łatwość zarządzania – AD umożliwia centralne zarządzanie użytkownikami, grupami i zasobami, co ułatwia zarządzanie infrastrukturą IT.
 4. Ujednolicenie – AD umożliwia ujednolicenie procesów zarządzania w sieci, co ułatwia integrację z innymi systemami IT.
 5. Oszczędność czasu – AD umożliwia automatyzację wielu procesów zarządzania, co pozwala zaoszczędzić czas i zasoby IT.

Podsumowując, Microsoft Active Directory to narzędzie umożliwiające centralne zarządzanie użytkownikami, grupami i zasobami w sieci Microsoft Windows. Dzięki swoim funkcjom i zaletom AD pozwala na łatwe skalowanie infrastruktury IT, zapewnienie bezpieczeństwa sieci oraz ułatwienie zarządzania infrastrukturą IT.

Przykładowe realizacje:

 1. Wdrożenie infrastruktury usług katalogowych dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego o złożonej strukturze organizacyjnej. Uruchomienie kontrolerów domeny, urzędu certyfikacji, usług Active Directory Federation Services (ADFS) dla zastosowań Single Sign-On oraz usługi Azure AD Connect dla integracji z usługami chmurowymi Microsoft 365 i infrastruktury Azure. Mapowanie usług katalogowych na strukturę organizacyjną, analiza i implementacja struktury zabezpieczeń zgodnie z pragmatyką Role-based Access Control (RBAC). Implementacja rozwiązań MFA/2FA.
 2. Wdrożenie infrastruktury usług katalogowych dla przedsiębiorstwa z rozbudowaną infrastrukturą sieci bezprzewodowych. Uruchomienie kontrolerów domeny, urzędu certyfikacji oraz Network Policy Server (NPS) pełniącego rolę serwera Radius dla autoryzacji w złożonej strukturze sieci bezprzewodowych. Mapowanie usług katalogowych na strukturę organizacyjną, analiza i implementacja struktury zabezpieczeń zgodnie z pragmatyką Role-based Access Control (RBAC).
 3. Migracja infrastruktury Microsoft Active Directory z poziomu funkcjonalnego kontrolerów domeny Windows Server 2008 R2 do poziomu funkcjonalnego kontrolerów Windows Server 2022. Operacja obejmowała również migrację konfiguracji szeregu ról i serwerów Windows, niektórych  do rozwiązań chmurowych Microsoft 365 w związku z zakończeniem cyklu życia niektórych produktów Microsoft w strukturze on-premise i przeniesieniem ich do chmury.

Skontaktuj się z nami

rozpocznij współpracę z PN standard

Zadzwoń: (+48) 22 20 72 215

lub

Strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close