Microsoft Active Directory

Realizujemy kompleksowe wdrożenia, migracje, oraz wsparcie i utrzymanie systemów opartych na usługach katalogowych Microsoft Active Directory.

Microsoft Active Directory (AD) to usługa katalogowa, która służy do zarządzania użytkownikami, grupami oraz zasobami w sieci Microsoft Windows. Poniżej przedstawiamy funkcje i zalety stosowania AD.

Funkcje Microsoft Active Directory:

 1. Zarządzanie użytkownikami – AD umożliwia centralne zarządzanie kontami użytkowników, w tym ich uprawnieniami i hasłami.
 2. Zarządzanie grupami – AD umożliwia tworzenie i zarządzanie grupami użytkowników, co ułatwia przypisywanie uprawnień i udostępnianie zasobów.
 3. Zarządzanie zasobami – AD umożliwia centralne zarządzanie zasobami w sieci, takimi jak drukarki, serwery i udziały.
 4. Autoryzacja i uwierzytelnianie – AD umożliwia autoryzację i uwierzytelnianie użytkowników w sieci, co zapewnia bezpieczeństwo i kontrolę dostępu.
 5. Integracja z aplikacjami – AD umożliwia integrację z różnymi aplikacjami i usługami w sieci, co ułatwia zarządzanie nimi.

Zalety stosowania Microsoft Active Directory:

 1. Skalowalność – AD umożliwia łatwe dodawanie i zarządzanie użytkownikami, grupami i zasobami, co ułatwia skalowanie infrastruktury IT.
 2. Bezpieczeństwo – AD zapewnia kontrolę dostępu i autoryzację użytkowników, co zwiększa bezpieczeństwo sieci.
 3. Łatwość zarządzania – AD umożliwia centralne zarządzanie użytkownikami, grupami i zasobami, co ułatwia zarządzanie infrastrukturą IT.
 4. Ujednolicenie – AD umożliwia ujednolicenie procesów zarządzania w sieci, co ułatwia integrację z innymi systemami IT.
 5. Oszczędność czasu – AD umożliwia automatyzację wielu procesów zarządzania, co pozwala zaoszczędzić czas i zasoby IT.

Podsumowując, Microsoft Active Directory to narzędzie umożliwiające centralne zarządzanie użytkownikami, grupami i zasobami w sieci Microsoft Windows. Dzięki swoim funkcjom i zaletom AD pozwala na łatwe skalowanie infrastruktury IT, zapewnienie bezpieczeństwa sieci oraz ułatwienie zarządzania infrastrukturą IT.

Przykładowe realizacje:

 1. Wdrożenie infrastruktury usług katalogowych dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego o złożonej strukturze organizacyjnej. Uruchomienie kontrolerów domeny, urzędu certyfikacji, usług Active Directory Federation Services (ADFS) dla zastosowań Single Sign-On oraz usługi Azure AD Connect dla integracji z usługami chmurowymi Microsoft 365 i infrastruktury Azure. Mapowanie usług katalogowych na strukturę organizacyjną, analiza i implementacja struktury zabezpieczeń zgodnie z pragmatyką Role-based Access Control (RBAC). Implementacja rozwiązań MFA/2FA.
 2. Wdrożenie infrastruktury usług katalogowych dla przedsiębiorstwa z rozbudowaną infrastrukturą sieci bezprzewodowych. Uruchomienie kontrolerów domeny, urzędu certyfikacji oraz Network Policy Server (NPS) pełniącego rolę serwera Radius dla autoryzacji w złożonej strukturze sieci bezprzewodowych. Mapowanie usług katalogowych na strukturę organizacyjną, analiza i implementacja struktury zabezpieczeń zgodnie z pragmatyką Role-based Access Control (RBAC).
 3. Migracja infrastruktury Microsoft Active Directory z poziomu funkcjonalnego kontrolerów domeny Windows Server 2008 R2 do poziomu funkcjonalnego kontrolerów Windows Server 2022. Operacja obejmowała również migrację konfiguracji szeregu ról i serwerów Windows, niektórych  do rozwiązań chmurowych Microsoft 365 w związku z zakończeniem cyklu życia niektórych produktów Microsoft w strukturze on-premise i przeniesieniem ich do chmury.

Skontaktuj się z nami

rozpocznij współpracę z PN standard

Zadzwoń: (+48) 22 20 72 215

lub