Informacja o przekształceniu formy prawnej spółki PN standard

Informujemy, że w dniu 30 października 2019 r. nastąpiło przekształcenie spółki PN standard P.Nazarewski, M.Raszkowski Spółka Jawna w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna firmy bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i Regon oraz numeru rachunku bankowego. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000811270).

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów. PN standard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki PN standard P.Nazarewski, M.Raszkowski Spółka Jawna.


W związku z powyższym, prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur, rachunków), a także kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki:

PN standard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub PN standard Sp. z o.o.
ul. Leszno 14
01-192 Warszawa

PN standard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000811270, NIP 1180147454, REGON 011810880, którą reprezentują: Paweł Nazarewski – Prezes Zarządu, Michał Raszkowski – Wiceprezes Zarządu.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Skontaktuj się z nami

rozpocznij współpracę z PN standard

Zadzwoń: (+48) 22 20 72 215

lub

Strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close