Whatsup Gold – monitorowanie zasobów

Nowoczesne systemy informatyczne stają się podstawą funkcjonowania przedsiębiorstwa, od dostępności usług dostarczanych przez system informatyczny zależy często możliwość realizacji podstawowych zadań firmy. Kontrola stanu, kondycji  i dostępności usług systemu oraz składających się na nie elementów sprzętowych i programowych staje się jednym z najpoważniejszych zadań departamentów IT.

Jednym z najbardziej znanych i szeroko użytkowanych do tego celu narzedzi jest rozwiązanie WhatsUp firmy Ipswitch.

Głowne cechy WhatsUp:

  • monitorowanie stanu urządzeń i oprogramowania za pomocą szerokiego zakresu próbników w oparciu o SNMP, WMI, protokoły sieciowe, agentów aplikacji, własne skrypty użytkownika
  • możliwość ustalenia wartości ostrzegawczych dla elementów systemu takich jak np. obciążenie procesora, zajętości dysku, pamięci operacyjnej i wielu innych
  • możliwość tworzenia akcji sprawdzających działanie usługi taki jak np. przesłanie maila z weryfikacją dostarczenie, przesłanie pliku z weryfikacją odebrania, zbadanie dostępności i poprawności elementów na witrynie WWW
  • możliwość tworzenia automatycznych akcji naprawczych na wypadek wystąpienia określonych zdarzeń np. restart usług, urządzenia, wykonanie skryptu etc
  • powiadamianie za pomocą maila, SMS, sygnałów dźwiękowych zwracających uwagę dyżurnego personelu technicznego
  • logowanie zdarzeń oraz wyników pomiarów do bazy danych z możliwością obserwacji i raportowania trendów
  • możliwość stworzenia graficznej mapy z kilkupoziomową graficzną prezentacją systemu z oznaczeniem kolorami stanu urządzeń i usług
  • możliwość tworzenia zależności np. w celu limitowania zwielokrotnionych alarmów.
  • możliwość kontroli działania specyficznych zdarzeń w krytycznych dla biznesu aplikacjach wytworzonych na indywidualne zamówienie
  • stosunkowo niewielkie wymagania systemowe, intuicyjny interfejs, zestaw prekonfigurowanych raportów

Nasza firma oferuje również sprzętowe bramki SMS wraz z oprogramowaniem działające nieżalenie od nadzorowanego przez Whatsup systemu dzięki czemu powiadomienie o awarii trafi do właściwego personelu niezależnie od skali i zakresu awarii tego systemu.

Skontaktuj się z nami

rozpocznij współpracę z PN standard

Zadzwoń: (+48) 22 20 72 215

lub