Specjalista Helpdesk

Miejsce pracy: Warszawa


Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do osób które są zainteresowane rozwojem w zakresie wsparcia użytkowników systemów IT, zarządzania usługami IT, poszukujących możliwości osobistego rozwoju, kontaktu z nowymi technologiami, możliwości wykazania się w zróżnicowanych zadaniach w zakresie technologii IT.

Zadania

W naszej firmie pracownicy na tym stanowisku realizują zadania z zakresu projektowania usług i systemów z zastosowaniem sprawdzonych i nowych technologii, wdrażania nowych usług i systemów, utrzymania wdrożonych systemów i usług oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa, odpowiedniej wydajności oraz aktualności dokumentacji.

 • Wdrażanie nowych i zmiana konfiguracji istniejących systemów i usług IT
 • Administracja i monitorowanie systemów i usług IT
 • Tworzenie i utrzymanie dokumentacji systemów i usług IT

Oczekiwania

Oczekujemy że osoby na tym stanowisku, będą podejmowały samodzielne działania dla osiągnięcia założonych celów, skutecznie korzystały ze wsparcia i wspierały pozostałych członków zespołu, wykazywały się logiką, pomysłowością i umiejętnością zdobywania niezbędnych informacji przy analizowaniu i realizacji postawionych przed nimi zadań.

 • Gotowość do podejmowania nowych wyzwań oraz ciągłego rozwoju swoich kompetencji
 • Zdolności analizowania i efektywnego rozwiązywania problemów
 • Zdolność prowadzenia projektów samodzielnie i w zespole

Pożądane umiejętności i kompetencje

 • Microsoft Windows Server
 • Linux
 • VMware ESXi
 • Microsoft Exchange
 • Microsoft Exchange Online/Office 365
 • IBM Domino/Notes
 • Urządzenia i rozwiązania sieciowe klasy Enterprise
 • Systemy kopii zapasowych dla środowisk fizycznych i wirtualnych
 • Serwery i urządzenia pamięci masowej
 • Rozwiązania bezpieczeństwa Proxy/Web Security/Antyspam/Antymalware
 • Automatyzacja zarządzania z zastosowaniem skryptów
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Prawo jazdy kat.B

Mile widziane egzaminy

 • CompTIA
 • Microsoft
 • Cisco
 • VMware
 • ITIL

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w formie umowy o pracę na czas nieokreślony
 • Dostęp do specjalistycznych szkoleń CBT
 • Finansowanie ścieżek egzaminacyjnych
 • Premie na bazie wyników
 • Kwartalne imprezy integracyjne dla zespołu
 • Lokalizacja firmy z bardzo dogodnym dojazdem
 • Elastyczne godziny pracy
 • Konwersatoria języka angielskiego z native-speakerem
 • Nowoczesne wyposażenie stanowiska pracy
 • Dostęp do laboratoriów systemów i rozwiązań
Aplikuj poprzez pracuj.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie PN standard P.Nazarewski, M.Raszkowski Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Leszno 14. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Nie będziemy udostępniać Twoich danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

W przypadku podania w CV większej ilości danych osobowych, niż wynika to z przepisów prawa (art. 22 Kodeksu pracy Dz.U. z 2018 r., poz. 108), prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan wyżej wskazaną zgodę, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody oraz inne prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy przesyłać na adres e-mail: ado@pns.com.pl.

Podanie danych i wyrażenie zgody, o której mowa powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).